• Call поддръжка 0596-6633855
  • относно

ние предлагаме модни аксесоари на изгодни цени

Huaxin International е една от водещите търговски фирми в Китай предоставяне на широка гама от не-Феро метали, феросплави на клиентите.

Ние доставяме за стоманодобивни заводи, леярни, легиране промишленост, топилни пещи, пигменти, химическата промишленост и търговци.

Global Molybdenum Market Outlook 2019 – ...

The Global Molybdenum Market Report offers valuable insights and market trends to present the Molybdenum Industry performance. The development plans, market risks, opportunities and development threats are explained in detail. The CAGR value, technological development, new product launches and Mo...

Bismuth Market is estimated reach around ...

Bismuth, a least toxic heavy metal resembles with lead in many of its characteristics. It is the most diamagnetic material known, which is found naturally. This white crystalline metal finds applications in the diverse set of industries. It is found in nature in the form of bismite, bismuthinite,...

Китай отново бе най-големите произ в света ...

вторична продукция на Китай алуминиева сплав е около 315 000 тона през януари 2019 г. по 5,6% MOM и около 12,9% на годишна база. Китай отново е най-големият производител в света с огромен марж, бълваща 928.3 милиона тона нерафинирана стомана през 2018 г. Япония, чиято сурова стомана изход е 104.3 милиона тона през 2 ...
Китай отново е най-големият производител в света с огромен марж

WhatsApp онлайн чат!