• Suport de trucades 0596-6633855
  • Quant a

oferim accessoris de moda a preu de descompte

Huaxin International és una de les principals companyies de comerç a la Xina, que proporcionen una àmplia gamma de No-Ferro Metals, ferroaliatges als clients.

Subministrem per a fàbriques d'acer, foneries, indústria d'aliatge, foneries, pigments, indústries químiques i comerciants.

Global Molybdenum Market Outlook 2019 – ...

The Global Molybdenum Market Report offers valuable insights and market trends to present the Molybdenum Industry performance. The development plans, market risks, opportunities and development threats are explained in detail. The CAGR value, technological development, new product launches and Mo...

Bismuth Market is estimated reach around ...

Bismuth, a least toxic heavy metal resembles with lead in many of its characteristics. It is the most diamagnetic material known, which is found naturally. This white crystalline metal finds applications in the diverse set of industries. It is found in nature in the form of bismite, bismuthinite,...

Xina va ser de nou produir més grans del món ...

secundària sortida d'aliatge d'alumini de la Xina estava a punt 315,000t al gener de 2019, fins a un 5,6% MOM i aproximadament el 12,9% interanual. Xina va ser novament el major productor del món per un ampli marge, produint 928.300.000 de tones d'acer brut en 2018. Japó, la producció d'acer cru va ser 104.300.000 de tones en 2 ...
Xina va ser novament el major productor del món per un ampli marge

WhatsApp en línia per xatejar!