• ការគាំទ្រការហៅ 0596-6633855
  • អំពី

យើងផ្តល់ជូននូវម៉ូតគ្រឿងក្នុងតម្លៃបញ្ចុះតម្លៃ

Huaxin អន្ដរជាតិជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសចិនការផ្គត់ផ្គង់ជួរធំទូលាយមួយនៃការដែលមិនមែនជា Ferro លោហធាតុ, Ferro Alloys ដល់អតិថិជន។

យើងផ្គត់ផ្គង់រោងចក្រផលិតដែកថែបសម្រាប់, រោងចក្រស្លាឧស្សាហកម្មយ៉ាន់ស្ព័រ, smelters, សារធាតុ, ឧស្សាហកម្មគីមីនិងពាណិជ្ជករ។

Global Molybdenum Market Outlook 2019 – ...

The Global Molybdenum Market Report offers valuable insights and market trends to present the Molybdenum Industry performance. The development plans, market risks, opportunities and development threats are explained in detail. The CAGR value, technological development, new product launches and Mo...

Bismuth Market is estimated reach around ...

Bismuth, a least toxic heavy metal resembles with lead in many of its characteristics. It is the most diamagnetic material known, which is found naturally. This white crystalline metal finds applications in the diverse set of industries. It is found in nature in the form of bismite, bismuthinite,...

ប្រទេសចិនជាថ្មីម្តងទៀត produ ធំបំផុតក្នុងពិភពលោក ...

ទិន្នផល alloy អាលុយមីញ៉ូមអនុវិទ្យាល័យរបស់ប្រទេសចិនមាននៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ 2019 315,000t ធ្លាក់ចុះ 5,6% ម៉ាក់និងអំពី 12,9% រយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លង។ ប្រទេសចិនជាថ្មីម្តងទៀតផលិតធំជាងគេរបស់ពិភពលោកដោយរឹមធំផលិត 928,3 លានតោនដែកឆៅនៅឆ្នាំ 2018 ប្រទេសជប៉ុនដែលមានទិន្នផលជាការដែកថែបឆៅលានតោនក្នុង 104,3 2 ...
ប្រទេសចិនជាថ្មីម្តងទៀតផលិតធំជាងគេរបស់ពិភពលោកដោយរឹមធំ

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!