• Zaproszenie Pomoc 0596-6633855
  • o

oferujemy Modne dodatki na zniżki ceny

Huaxin International jest jedną z wiodących firm handlowych w Chinach dostarczaniu szerokiej gamy non-Ferro Metals Ferro Alloys klientom.

Dostarczamy na hutach, odlewniach, przemyśle stopowych, hutach, pigmenty, przemyśle chemicznym i handlowców.

Global Molybdenum Market Outlook 2019 – ...

The Global Molybdenum Market Report offers valuable insights and market trends to present the Molybdenum Industry performance. The development plans, market risks, opportunities and development threats are explained in detail. The CAGR value, technological development, new product launches and Mo...

Bismuth Market is estimated reach around ...

Bismuth, a least toxic heavy metal resembles with lead in many of its characteristics. It is the most diamagnetic material known, which is found naturally. This white crystalline metal finds applications in the diverse set of industries. It is found in nature in the form of bismite, bismuthinite,...

Chiny znów największe na świecie produ ...

Wyjście ze stopu aluminium wtórnego Chin wynosił około 315,000t w styczniu 2019 roku, co oznacza spadek o 5,6% w ujęciu miesięcznym io 12,9% RDR. Chiny znów był największy na świecie producent przez ogromny margines, ubijaniu obecnie 928.3 mln ton stali surowej w 2018 roku w Japonii, którego produkcja stali surowej było 104,3 mln ton w 2 ...
Chiny znów był największy na świecie producent o ogromnym marginesem

WhatsApp czat online!