• ඇමතුම් සහාය 0596-6633855

ක්රෝම් ඔක්සයිඩ් හරිත Cr2O3

කෙටි විස්තරය:

යෙදුමක්: ප්රධාන වශයෙන් සිව් ක්ෂේත්ර භාවිතා: ෙලෝහ; ද්රව්ය, ඇඹරීම්; තාපසහ දව; වර්ණක (පිඟන්, ආදිය පාට.).


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

අයදුම්පත :

ද්රව්ය, ඇඹරීම්; ෙලෝහ; තාපසහ දව; වර්ණක (පිඟන්, ආදිය පාට.): ප්රධාන වශයෙන් සිව් ක්ෂේත්ර භාවිතා.


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන

    
    නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!