• call Support 0596-6633855
  • o

ponúkame módne doplnky za zvýhodnenú cenu

Huaxin International je jedným z popredných obchodných spoločností v Číne dodávať širokú škálu non-Ferro kovy, zliatiny železa zákazníkom.

Dodávame pre oceliarne, zlievarne, legovací priemysel, huty, pigmentov, chemický priemysel a obchodníkov.

Global Molybdenum Market Outlook 2019 – ...

The Global Molybdenum Market Report offers valuable insights and market trends to present the Molybdenum Industry performance. The development plans, market risks, opportunities and development threats are explained in detail. The CAGR value, technological development, new product launches and Mo...

Bismuth Market is estimated reach around ...

Bismuth, a least toxic heavy metal resembles with lead in many of its characteristics. It is the most diamagnetic material known, which is found naturally. This white crystalline metal finds applications in the diverse set of industries. It is found in nature in the form of bismite, bismuthinite,...

Čína bola znovu najväčším svetovým produ ...

sekundárne hliníkovej zliatiny výkon Číny bol o 315,000t v januári 2019, čo je o 5,6% medzimesačne ao 12,9% medziročne. Čína bola znovu najväčším svetovým producentom s veľkým odstupom, chrliť 928.3 miliónov ton surovej ocele v roku 2018. Japonsko, ktorého surovej ocele výstup bol 104,3 miliónov ton v roku 2 ...
Čína bola znovu najväčším svetovým producentom s veľkým odstupom

WhatsApp Online chat!